Tshuaj thiab noj qab haus huv - tshuaj, txoj kev kho mob

Kev pab them nqi kho mob ntawm tus neeg muaj koob muaj npe mastectomy tau txhim kho kev paub txog kev xaiv phais lub mis
Cov ntsiab lus kho mob

Kev pab them nqi kho mob ntawm tus neeg muaj koob muaj npe mastectomy tau txhim kho kev paub txog kev xaiv phais lub mis